GreenDreams blogi

Pihasuun­ni­telma

PIHASUUNNITELMAMIKÄ SE ON? Pihasuun­ni­telma on saman­lainen suunni­­­telma-asiakirja kuin esim. arkki­teh­ti­suun­ni­telma.   Jotenkin näin itsestä tuntuu vähän nurin­ku­ri­selta se, että raken­nuksen suunnit­te­lu­vai­heessa harva rakentaja kysee­na­laistaa arkki­tehdin, sähkö­suun­nit­te­lijan, lvi-suunnit­­­te­­­lijan tai raken­ne­suun­nit­te­lijan käyttöä, mutta pihasuun­nit­te­lijan käyttö unohdetaan. Arkki­tehdin piirtämä asema­piir­roskuva ei ole pihasuun­ni­telma. Suurin ero on siinä, että pihasuunnittelija/maisemasuunnittelija osaa hyödyntää tontin sen ominais­piir­teiden kautta.  Maape­rä­tut­ki­muksen tulokset […]

Puutar­ha­kausi 2016

  Eletään vuoden pimeimpiä aikoja ja puutarha on talvi­le­volla. Voisi kuvitella, että kaikki puutar­haih­mi­setkin tekevät samoin, mutta näinhän se ei todel­li­suu­dessa ole, sillä talvi on mitä parhainta aikaa suunni­tella ensi kevään ja kesän pihahommia. Nyt on hyvä aika ottaa esiin kesällä napsitut valokuvat ja miettiä mihin raken­nettaan uutta ja tehdään strategiat vanhojen kasvus­tojen leikkaa­miseen ja […]

Nurmikon kevät­hoito

Nurmikon hoito keväällä Haravoidako vai ei? Kas siinäpäs vasta pulma! Nurmikon kevät­huoltoon ryhdytään siinä vaiheessa, kun nurmikko on kuivah­tanut. Vältä siis kulkua lumen alta paljas­tu­valla nurmi­kolla, sillä ruoho­kas­vusto on arka tiivis­ty­misen aiheut­ta­mille vauriolle. Ja kun hoito­hommiin vihdoin päästään, ei kannata ensim­mäisenä rynnätä varastoon etsimään haravaa, jotta saisit raapu­tettua nurmikon pinnan puhtaaksi edellisen syksyn lehdistä. Lehdet […]