Menu
kerrostalo
Taloyhtiöpihat

Toimivan piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen on yhtä lailla ammattilaisten työtä kuin muutkin taloyhtiön suuret rakennusprojektit. Suunnitteluvaiheen alussa kannattaa työhön ottaa heti mukaan ammattitaitoinen vihersuunnittelija. Tällöin kaikki pihan toimivuuden kannalta olennaiset seikat tulevat huomioiduksi riittävän aikaisessa vaiheessa.

Palvelut

thin-0001_compose_write_pencil_new1
thin-0001_compose_write_pencil_new1
Taloyhtiön piha-alueen suunnittelu

Toimivan piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen on yhtä lailla ammattilaisten työtä kuin muutkin taloyhtiön suuret rakennusprojektit. Suunnitteluvaiheen alussa kannattaa työhön ottaa heti mukaan ammattitaitoinen vihersuunnittelija. Tällöin kaikki pihan toimivuuden kannalta olennaiset seikat tulevat huomioon otetuksi riittävän aikaisessa vaiheessa. Jokainen piha on yksilöllinen ja saa ilmeensä asukkaiden ja ympäristön mukaan. Pihasuunnittelun lähtökohtana on ympäristö rakennuksineen sekä pihaan halutut toiminnot.


Hyvin tehdyn pihasuunnitelman avulla taloyhtiö välttää tarpeettomia ja kalliita korjaustoimenpiteitä, joita heikosta suunnittelusta ja esimerkiksi vääristä kasvi- ja puuvalinnoista seuraa. Pihasuunnitelmassa ratkaistaan mm. säilytettävä kasvillisuus, kulkuväylät, kasvillisuus, pintamateriaalit, oleskelupaikat, leikkipaikat, piharakennelmat, lumitila, valaistus, tomutus, pyykinkuivaus sekä huomioidaan kasvuolosuhteet ja asukkaiden toiveet pihan toiminnoista. Suunnittelulla ratkaistaan myös pihan rakentamis- ja kunnossapitokustannukset sekä kiinteistöhuollon toimivuuden vaatimat edellytykset esimerkiksi kulkureittien leveydet ja korkeudet, kääntösäteet, lumenkasausalueet ja pelastusreitit.


Suunnittelun kokonaispakettiin kannattaa sisällyttää myös pihan huoltosuunnitelmat. Näin remontoitu piha saadaan säilymään sellaisena kuin suunniteltiin, eikä heikko tai jopa väärä hoito turmele ja rapista piha-alueen kuntoa ja viihtyisyyttä. Suunnitelma ja hoito-ohjeet ym. voidaan sisällyttää esim. taloyhtiön huoltokirjaan.

Pihasuunnittelu on ajankohtaista, kun

• kiinteistöön on tulossa putkiremontti
• leikkialue ei vastaa tämän päivän turvallisuusnormeja
• pintavedet tontilla aiheuttavat ongelmia ja ovat riski rakenteille
• pihan toimivuus ei vastaa asukkaiden tarpeita
• kulkuväylät eivät enää ole kunnossa ja pihan kunnossapito on hankalaa
• pihan kasvillisuus on epäsiistiä ja ylikasvanutta

thin-0757_ecology_environment_green
thin-0757_ecology_environment_green
Konsultointi

Konsultaatiokäynti on oiva apu siinä vaiheessa, kun taloyhtiössä mietitään piharemontin tarvetta ja suuruutta. Voitte myös soittaa ja tilata konsultaatiokäynnin taloyhtiönne pihalle ennen pihatalkoita. Näin varmistatte, että hoitoa tarvitsevat osa-alueet tulevat hoidetuksi ja saatte kohdistettua osallistujien ajankäytön ja tarmon oikein! 

Peruskäynti 300 eur (alv 0%) 

• Taloyhtiön edustaja kirjaa neuvontakäynnin ohjeet ja neuvot ylös

Muistion sisältävä käynti 550 eur (alv 0%) 

• Taloyhtiö saa käynnistä GreenDreamsin tekemän kirjallisen koonnin valokuvin ja ohjeiden kera.

thin-0828_basket_ball_sports
thin-0828_basket_ball_sports
Leikkialueet

As Oy:n leikkialue on tärkeä osa piha-aluetta. Hyväkuntoinen leikkialue on hyvä myyntivaltti, kun asunnon myynti tulee ajankohtaiseksi. Kukapa vanhempi haluaisi muuttaa taloon, jonka leikkialue on rikkinäinen tai leikkialuetta ei ole ollenkaan. Toimiva ja turvallinen leikkialue on huolellisen suunnittelun tulos, jolla vastataan lasten tarpeeseen leikkiä sekä kokea olemisen iloa ja oppimisen riemua yhdessä toisten kanssa. Leikkikenttävälineiden on myös täytettävä eurooppalaiset standardit. Tärkeää on myös muistaa leikkialueiden säännölliset turvatarkastukset.

Leikkialuesuunnitteluni keskeisimpänä lähtökohta on käyttäjät eli lapset. Suunnitelmassa huomioidaan eri ikäryhmät, suunnittelukohteen ympäristö ja olosuhteet, kulkureitit, esteettömyys, turva-alueet ja –alustat sekä leikkivälineiden toiminnallisuus. Leikkialuesuunnitteluuni tuo oman erityisen lisänsä se, että olen aikaisemmalta ammatiltani varhaiskasvatuksen ammattilainen. Olen myös sertifioitu leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiantuntija. Sertifiointi on standardin ISO 17024 mukainen puolueeton pätevyyden varmistamis- ja ylläpitojärjestelmä leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta huolehtiville ammattilaisille. Inspect sertifiointi on vaativin pätevyystaso ja ainoa, joka sisältää riskinarvioinnin.

thin-0802_plant_watering
thin-0802_plant_watering
Hoitosuunnitelmat

Taloyhtiöpihoille tarkoitetuilla erilaisilla hoitosuunnitelmapaketeilla ylläpidetään piha-alueiden viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta. Samalla tarjotaan työkalut huoltoyhtiöiden tarpeisiin ja taloyhtiön asukkaiden omatoimisiin hoitotoimenpiteisiin. 

Kunnossapitosuunnitelma

Kun huollon työt organisoidaan järkeväksi, saadaan aikaan selvää säästöä. Kunnossapitosuunnitelmaa varten päivitän vanhan asemakaavakuvan vastaamaan nykytilaa ja samalla taloyhtiönne saa käyttöönsä uuden sähköisen, tietokoneella luettavan asemapiirroskuvan.

Ulkoalueiden kartoituksessa päivitetään asemakuvaan neliöittäin kaikki eri alueet kuten asfalttialueet, hiekkapinnat, nurmialueet sekä istutus- ja pensasalueet. Piharoskakorit, pihavalot, kalusteet, pihaleikkivälineet, sadevesikaivot, autopistorasiat ja muut vastaavat elementit ilmoitetaan kappalemäärittäin. Ulkoalueen kunnossapitosuunnitelma toimitetaan tilaajalle sekä sähköisessä muodossa että paperiversiona.

Uuden kunnossapitosuunnitelman avulla helpotetaan huollon mitoitusta ja työn suunittelua. Suunnitelmakartta on hyvänä apuna huoltotyöntekijöiden perehdyttämisessa ja sen avulla alihankinnan kilpailuttaminen helpottuu. Sähköisen pihakuvan voitte liittää osaksi kiinteistön huoltokirjaa ja siihen on jatkossa helppo lisätä eri tasoja, kuten kuten vesi- ja viemärijohdot, sähköjohdot ja pelastustiet.

Viherhoitosuunnitelma

Viherhoitosuunnitelmaa varten kartoitan taloyhtiön piha-alueen kasvit ja laadin niille kasvilajikohtaiset hoito-ohjeet. Sopii hyvin taloyhtiöille, jotka hoitava pihansa talkoovoimin.

Puhtaanapitosuunnitelma

Viherhoitosuunnitelmaan voidaan luontevasti lisätä myös puhtaanapitosuunnitelma. Siihen neliöidään puhtaanapitoneliöt, lasketaan roska-astioiden määrä ja suunnitellaan puhtaanapitotaajuudet tontin eri osille. Puhtaanapitosuunnitelma voidaan tehdä myös erillisenä suunnitelmana.

Talvikunnossapito

Talvikunnossapito on keskeinen huoltotyö talviaikaan, sillä lumi ja liukkaus aiheuttavat talviaikaan suuret huoltokustannukset. Teen lumityösuunnitelman pihan aluekarttaan. Siihen merkitään kone- ja käsityöalueet, töiden aikataulutus, lumen kasauspaikat, erityisvarovaisuutta edellyttävät kohteet sekä hiekoitushiekkapisteet.

Talvikunnossapitosuunnitelma on erittäin hyvä työkalu kiinteistönhoitajalle ja kiinteistöstä vastaavalle; suunnitelmalla vältetään monet ristiriidat.

Tehdään yhdessä viherunelmastasi totta!