Etusivu » Pihasuun­nit­te­lijan blogi

GreenDreams blogi

Hoiva­ko­ti­pihat

Viime päivinä on eri medioissa keskus­teltu vanhusten hoiva­ko­deista ja henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sista.  Se pisti miettimään riittävän perus­hoidon lisäksi vanhusten oikeutta päästä ulkoi­lemaan ja hoiva­kotien pihaym­pä­ristöjä. Luonnolla ja viherym­pä­ris­töllä on tutki­mus­tenkin mukaa vaiku­tuksia ikään­tyvien terveyteen.  Luonnon hyvin­voin­ti­vai­ku­tukset koros­tuvat erityi­sesti muisti­sai­raiden ja masen­tu­neiden ikäih­misten keskuu­dessa.  Molem­missa ryhmissä on todettu, että ihmisten mieliala ja kogni­tii­viset kyvyt paranevat, kun he pääsevät […]

Puiden ja pensaiden kevät­leikkaus

Keväleikkaus Kevät­leikkaus — tuttu sana 🙂 Useimmat puut ja pensaat leikataan keväällä ennen kuin kasvu pääsee alkuun. Täällä Oulun korkeu­della leikkaukset siirtyvät yleensä huhti­kuulle, sillä maalis­kuussa on vielä liian paljon lunta maassa.  On muistettava, että leikkaa­mista ei tule tehdä “tavan vuoksi” eli leikkaukset tehdään silloin kun tarve on ilmeinen — pensas on esim, ränsis­tynyt tai […]

Ikivih­reiden kasvien suojaa­minen keväällä

Kotipuu­tar­hu­reille kevät on uuden kasvu­kauden aloit­ta­misen juhlaa! Aurin­gon­pil­kah­dukset kevähan­gilla nostava hymyn suupieliin ja pikku­hiljaa taimi­kyl­vökset tuovat tutusti multaa kynsien alle. Aurinko on IHANA, mutta alkukevät on usein hankalaa aikaa ikivih­reille kasveille, kuten havuille ja alppi­ruusuille, jotka alkavat herkästi haihdut­tamaan vettä lehdistään ja neulai­sistaan lämmit­tä­vässä aurin­gon­pais­teessa .  Yhtey­tä­mis­pro­sessi siis pyörähtää käyntiin.  Jos pihallasi on näitä ikivih­reitä […]