Vihervalvonta ja leikkialueiden turvatarkastukset | GreenDreams Oy
Menu
lehti
Vihervalvonta ja leikkialueiden turvatarkastukset

Vihervalvoja on tilaajan edustaja, jonka tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa viherrakentamisen ja ylläpidonlaatutaso ja edistää hankkeiden etenemistä. Leikkialueiden tarkastuksesta saat kuvallisen raportin, jossa kerrotaan leikkialueen kunto ja mahdolliset puutteet sekä niiden riskitaso. Tarjoan uusiin kohteisiin käyttöönottotarkastuksia ja nykyisiin vuositarkastuksia.

thin-0757_ecology_environment_green
thin-0757_ecology_environment_green
Vihervalvonta

Vihervalvojana valvon asiakkaan edustajana, että pihanrakennusprojekti tehdään oikeaoppisesti ja kuten asiakkaan kanssa on sovittu. Vihervalvonta koskee projektin joka vaihetta (mm. kasveihin ja niiden kasvualustoihin liittyvät tarkistuskäynnit) ja sisältää kokouksiin osallistumiset sekä dokumentoinnin kirjallisesti ja valokuvaten. Vihervalvojana valvon, että pihan rakentajat tekevät työn suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti ja hyviä rakennustapaohjeita noudattaen.

Olen suorittanut vihervalvojan koulutuksen Hämeen ammattikorkeakoulussa. (HAMK)

thin-0828_basket_ball_sports
thin-0828_basket_ball_sports
Leikkialueiden turvatarkastukset

Leikkipaikkojen turvallisuus varmistetaan asiantuntevalla suunnittelulla, laadukkaalla rakentamisella ja huolellisella ylläpidolla. Vaaratilanteita voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti säännöllisellä turvatarkastuksella ja korjaamalla raportissa mainitut puutteet. Jos ei-toivottu onnettomuus sattuu, turvallisuudesta on lopulta aina vastuussa leikki- ja liikuntapaikan omistaja. Olen sertifioitu leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiantuntija. Sertifiointi on standardin ISO 17024 mukainen puolueeton pätevyyden varmistamis- ja ylläpitojärjestelmä leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta huolehtiville ammattilaisille. Inspect -sertifiointi on vaativin pätevyystaso ja sisältää riskinarvioinnin.

INS010224
Laivakankaan päiväkoti, Oulu

”Piha mahdollistaa monipuolisesti leikkejä ja liikkumista ja siellä on hyvin paikkoja erilaisille toiminnoille.  Hiekkaleikkipaikka on riittävän iso isommallekin lapsimäärälle”

-Laivakankaan päiväkodin henkilökunta-

” Iso laivakiipeilypaikka on kiva, kun siinä voi leikkiä rosvoa ja poliisia.”

”Se pyörätie on kiva!”

– Lasten kommentteja-

 

Tehdään yhdessä viherunelmastasi totta!