Referenssit

Olen suunnit­telut yksistään Oulun alueelle n. 450 omako­ti­pihaa.  Muita kohteita löytyy Torniosta, Kemistä, Toiva­kasta ja Klauk­ka­lasta. Isompia julkisia kohteita on Simon Seura­kun­ta­kes­kuksen perus­korjaus- ja puisto­suun­ni­telma, Heikin­harjun vastaan­ot­to­kes­kuksen perus­kor­jaus­suun­ni­telma sekä Polvi­jär­velle valmistuva lähilii­kunta-alue. Olen ollut mukana myös asunto­mes­suilla 2011, jolloin tein pihasuun­ni­telman Kokkolan asunto­mes­sua­lu­eelle.

Alta löydät muutamia eri tyyppisiä referens­si­koh­teita sekä kansion asiak­kaideni pihoilta ottamistani ideaku­vista, raken­nus­suun­ni­tel­mista ja tehdyistä 3D-malleista.