Viher­val­vonta

Viher­valvoja on tilaajan / raken­nut­tajan edustaja työkoh­teessa.  Valvoja varmistaa urakan aikana, että kohteessa toimitaan sovit­tujen asiapa­pe­reiden mukai­sesti. Olisi tärkeää, että viher­valvoja on viheralan ammat­ti­lainen ja mielellään viher­val­vo­ja­pä­te­vyyden omaava.