Leikkia­lueet

As Oy:n leikkialue on tärkeä osa piha-aluetta.  Hyväkun­toinen leikkialue on hyvä myynti­valtti, kun asunnon myynti tulee ajankoh­tai­seksi.  Kukapa vanhempi haluaisi muuttaa taloon, jonka leikkialue on rikki­näinen tai leikkia­luetta ei ole ollenkaan. Toimiva ja turval­linen leikkialue on huolel­lisen suunnit­telun tulos, jolla vastataan lasten tarpeeseen leikkiä sekä kokea olemisen iloa ja oppimisen riemua yhdessä toisten kanssa. Leikki­kent­tä­vä­li­neiden on myös täytettävä euroop­pa­laiset standardit.  Tärkeää on myös muistaa leikkia­lueiden säännöl­liset turva­tar­kas­tukset.