Hoito­suun­ni­telmat

Taloyh­tiö­pi­hoille tarkoi­te­tuilla erilai­silla hoito­suun­ni­tel­ma­pa­ke­teilla ylläpi­detään piha-alueiden viihtyi­syyttä ja käyttö­mu­ka­vuutta. Samalla  tarjotaan työkalut huolto­yh­tiöiden tarpeisiin  ja taloyhtiön asukkaiden omatoi­misiin hoito­toi­men­pi­teisiin.