Taloyhtiöpihat

Toimivan piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen on yhtä lailla ammattilaisten työtä kuin muutkin taloyhtiön suuret rakennusprojektit. Suunnitteluvaiheen alussa kannattaa työhön ottaa heti mukaan ammattitaitoinen vihersuunnittelija. Tällöin kaikki pihan toimivuuden kannalta olennaiset seikat tulevat huomioiduksi riittävän aikaisessa vaiheessa.

Piha- ja ympäristösuunnittelun lisäksi tarjoan taloyhtiöille neuvontakäyntejä sekä piha-aluetta kattavien hoitosuunnitelmien tekoa ja asemapiirrosten muuttamista paperisesta sähköiseen muotoon.