Päiväkotien, koulujen ja hoivakotien pihasuunnittelu

Päiväkotien ja koulujen pihat ovat paikkoja, joissa innostetaan lapset tutkimaan, liikkumaan ja leikkimään.  Haluan olla mukana suunnittelmassa elämyksellisiä ympäristökasvatusta tukevia ympäristöjä. Toimiva ja turvallinen leikkialue on huolellisen suunnittelun tulos, jolla vastataan lasten tarpeeseen leikkiä sekä kokea olemisen iloa ja oppimisen riemua yhdessä toisten kanssa.

Hoivakoti on asukkaidensa loppuelämän koti.  Piha-alueella on suuri merkitys asukkaiden viihtyvyyteen. Ympäristö vaikuttaa tutkitusti hyvinvointiin – eikö siis tehtäisi näiden tilojen viheralueista viihtyisiä ja terapeuttisia kokonaisuuksia niissä asuville!