Lähiliikunta-alueet

Lähiliikunta-alueet sijaitsevat yleensä koulujen läheisyydessä, ja niiden tarkoituksena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan monipuolisesti. Lähiliikunta-alueet mahdollistavat liikkumisen sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla.  Ne voidaan suunnitella ja rakentaa ajatuksella: ” Vauvasta vaariin”.