Pihasuun­nittelu ja pihaneu­vonta

Palve­luitani ovat pihasuun­nittelu, pihaneu­vonta ja leikkia­lueiden turval­li­suus­tar­kas­tukset. Suunnit­te­lu­koh­teitani ovat mm. taloyhtiöt, päivä­kodit, koulut ja hoiva­kodit. Toimivan piha-alueen suunnittelu on viheralan ammat­ti­laisen työtä.

Serti­fioitu leikki- ja liikunta-alueiden turval­li­suus­tar­kastaja

Leikkia­lueiden tarkas­tuk­sesta saat kuval­lisen raportin, jossa kerrotaan leikkia­lueen kunto ja mahdol­liset puutteet sekä niiden riskitaso. Tarjoan uusiin kohteisiin käyttöön­ot­to­tar­kas­tuksia ja nykyisiin vuosi­tar­kas­tuksia.