Ajatuksia pihasuunnittelusta

Työurani alussa v. 2007 pihasuunnittelu oli  täällä Oulun korkeudella vielä jotenkin ”turhaksi” koettu elementti rakentamisessa ja remontoinnissa.  Onneksi ajat ja mielipiteet ovat muuttuneet ja pihasuunnitelma alkaa olla enenevissä määrin osa uudisrakentamista.  Myös vanhojen pihojen salaojitus- tai viemäritöiden yhteydessä ollaan helposti yhteydessä suunnittelijaan ja samalla kaivuuvaivalla kohennetaan myös pihaa. Eli pihasuunnittelija halutaan mukaan moniin erilaisiin projekteihin.

Mikä se pihasuunnitelma sitten oikeastaan on?

Moni mieltää suunnitelman vain palaksi paperia, jossa on kuva yläkuva tontista ja sinne piirretyistä istutusalueista. Ammattilaisen tekemä pihasuunnitelma on kuitekin paljon enemmän. Pihasuunnitelma on asiakirjakokonaisuus, jonka mukaan ammattitaitoinen viherrakentaja pystyy rakentamaan pihan ja jonka pohjalta hän tekee tarjouksen pihan rakentamisesta.  Suunnitelmapaketissa on 1:100 (tai 1:200) mittakaavassa oleva rakennussuunnitelma, josta käy ilmi pihan rakenteet, pintamateriaalit, kalusteet, varusteet, kasvit mitat jne.

piha 2014 rakennussuunnitelmaLisäksi paketista löytyy suunnitelmaselostus, jossa on tiivistettynä tekstinä pihan rakentamistyöt sekä rakentamista ohjaava työselostus.  Työselostus voidaan tehdä joko viherrakentajalle tai sitten yksityiskohtaisempana/ohjaavampana versiona omatoimipihanrakentajalle.  Sieltä löytyy myös määräluettelot esim. pintamateriaaleista jne. sekä kasviluettelo lyhyilla kuvauksilla kaikista tulevalle pihalle istutettavista kasveista.

Mitä hyötyä suunnitelmasta on?

 • pihasta saadaan kerralla toimiva ja viihtyisä – hyvä suunnitelma luo perustan toimivalle pihalle
 • pihasuunnitelma vähentää turhia investointeja ja epäonnistuneita kokeiluja
 • pihaa on helppo hoitaa, kun eri toiminnoille, kuten autojen paikoitukselle ja lumen varastoinnille yms. on varattu riittävästi tilaa oikeista paikoista
 • kasvit viihtyvät, kun ne on istutettu niille sopiviin olosuhteisiin
 • suunnitelman avulla määritetään pihan hoitotöiden tarve
 • suunnitelma tarvitaan rakensi sitten pihan itse tai sen rakentaa ulkopuolinen viherrakentaja. Varsinkin viherrakentaja tarvitsee mittatarkat suunnitelmapiirustukset.
 • yksityiskohtaisen pihasuunnitelman pohjalta saadut rakentamistarjoukset ovat vertailukelpoisia niin hinnaltaan kuin sisällöltään

piha 2014 4piha 2014 6 (1)

Milloin yhteys pihasuunnittelijaan?

Seuraavan kesän projekteihin, kannattaa suunnittelijaan ottaa yhteyttä jo talvella – kaikista mieluiten jo edellisenä syksynä, jolloin piha voidaan kuvata lumettomana.  Talviaikaan tehty suunnitelma on valmiina hyvissä ajoin ennen kevään suunnitteluruuhkaa ja viherurakoitsijatkin voi kilpailuttaa jo talven aikana. Kannattaa huomioida myös se, että syksy on parempaa istutusaikaa kuin alkukesä eli suunnitelmatilaus voidaan jättää sisään myös niin, että se valmistuu syksyn istutuskaudelle (elo-loka).

Uudisrakennuskohteissa suunnittelijaan kannattaa ottaa mieluiten heti kun tontti on ostettu – viimeistään siinä vaiheessa, kun asemapiirroskuvat alkavat olla loppusuoralla.  Ihanteellisin tilanne olisi, että pihasuunnittelija voisi tehdä yhteistyötä arkkitehdin kanssa.  Tässä vaiheessa nähdään hyvin säilyttämisen arvoiset alueet ja puut/muu kasvillisuus.  Samalla määritellään kaivuumassojen sijoittelupaikat tontilla.  Kun suunnitelma tehdään tässä vaiheessa saadaan aikaan kustannussäästöjä, kun tontilla pyörivät maanrakennuskoneet hyödynnetään tulevien kulkuväylien ja istutusalueiden teossa. Vanhan pihapiirin uudistamistarpeet tulevat usein esille juurikin muiden remonttien yhteydessä eli hyödynnetään samalla pihalla jylläävät maansiirtokoneet.  Suunnittelija kutsutaan usein myös paikalle silloin kun piha vaihtaa omistajaa ja siihen halutaan muutoksia tai silloin kun pihakasvit alkavat näyttää ränsistyneiltä ja niiden hoitoon halutaan käytännön ohjeita ja neuvoja.

DSC_0185Miten suunnittelu etenee?

 • asiakas ottaa yhteyttä suunnittelijaan
 • suunnittelija ja asiakas tapaavat tontilla
 • tarjouksen hyväksymisen jälkeen suunnittelija tekee tontilla tarvittavat tarkistusmittaukset ja kuvaa suunnittelualueen
 • suunnittelija laatii pihasuunnitelmaluonnoksen sillä tarkkuudella, jonka lähtötiedot sallivat
 • luonnos esitellään asiakkaalle ja tehdään tarvittavat muutokset ja lisäykset
 • urakka-asiakirjat eli valmis pihasuunnitelma, työselitys ja määräluettelot laaditaan siten, etteivät ne sisällä tulkinnanvaraisia asioita tai merkintöjä

Mitä lähtötietoja suunnittelija tarvitsee pihasuunnitelman laadintaan?

 • ajan tasalla olevan asemapiirroksen korkotietoineen
 • tiedon pihan kaapeleiden, viemärin, vesijohtojen yms. sijoittumisesta tontilla
 • rakennusten pohja- ja julkisivupiirrustukset
 • valokuvia kohteesta (jos kohde kauempana)
 • tiedot säilytettävistä rakenteista ja kasvillisuudesta
 • mahdollinen budjetti rakentamiselle

Paljonko pihasuunnittelu maksaa?

Suunnitelman hinta riippuu suunnittelutyöhön käytetystä ajasta.  Suunnittelukustannuksiin vaikuttavat mm. tontin koko ja maasto sekä se mitä asiakas pihaan haluaa.  Omakotitalon pihasuunnitelman hintahaarukka on noin 1000-3000 e riippuen sisällöstä.  Yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat ja esim. 3D -mallinnokset nostavat kustannuksia.Desingned by GreenDreams Oy su4

Pihasuunnittelijaan kannattaa siis olla yhteydessä hyvissä ajoin – mielellään jo aiottua rakennuskesää edeltävänä syksynä  tai samassa yhteydessä kun taloa suunnitellaan.  Teettämällä pihasuunnitelman ammattilaisella säästät rahaa, aikaa ja hermojasi 🙂  Ammattilaisen ohjeilla pihasta saadaan toimiva ja nopeasti hyvännäköinen.Desingned by GreenDreams Oy1

Taloyhtiöiden piha-alueet

DSCN3470TALOYHTIÖPIHA

Aika tyypillisesti varsinkin vanhempien taloyhtiöiden pihat ovat melko ankeita eivätkä ne hirveästi houkuttele asukkaitaan viettämään aikaa siellä.  Se on sinänsä tosi harmillista, sillä varsinkin kerrostaloyhtiöissä yhteinen, hyvin suunniteltu piha-alue, voisi olla kaikkien asukkaiden yhteinen oleskelualue – toimien parhaimmillaan asukkaiden olohuoneen jatkeena.

Taloyhtiöiden piha-alueita kannattaisi miettiä viimeistään siinä vaiheessa, kun rakennuksen sadevesi- ja salaojitusjärjestelmiä pistetään uusiksi.  Myös muut remontit – esim. viemäriremontti – missä on tarpeen aukoa piha-aluetta, ovat oivia ”aasinsiltoja” siihen taloyhtiössä mietittäisiin myös yhteisten piha-aluiden perusparantamista tai jopa laittamista ihan uuteen uskoon!

DSC_0346Voisiko piha olla muutakin kuin parkkialue ja nurmikkoa – no, ehkä mahdollisesti muutamia pensaita ja puita?

Miltä kuulostaisi piha-alue, jossa olisi rintarinnan tilaa kaikille asukkaille vauvasta vaariin.  Leikkialue, mahdollisesti grillipaikka ja mukavia pöytäryhmiä istuskelua varten.  Pihaa voisi koristaa pienet rungolliset koristepensaat tai vaikkapa koristeomenapuut.  Taloyhtiön senioriasukkaita varten pihalla olisi sopivia istuimia tai vaikka pihakeinuja, joista voisi seurata lasten pihaleikkejä tai vaan nauttia ulkoilusta.  Voisiko pihalla olla vaikkapa pihashakki tai petankkikenttä?

Monet uudistukset on helppo toteuttaa ihan talkoovoiminkin, mutta perustamisvaiheen maansiirtotöihin on otettava konevoimaa.  Tässä vaiheessa voisi muistuttaa, että jos pihan pohjatöiden rakentaminen ajoitettaisiin samaan saumaan muiden kaivuutyötä vaativien remonttien kanssa,voitaisiin hyödyntää paikalla oleva maansiirtokoneisto ja näin saataisiin selvää säästöä rakennuskustannuksiin.

DSC_0347Pihahanke kannattaa laittaa liikkeelle harkiten ja taloyhtiön hallituksen kannattaa tehdä yhteistyötä isännöitsijän kanssa remontin tarvetta kartoittaessaan.  Olisi hyvä, että piharemontin tarve ja laajuus sekä jonkinlainen pilkkominen osahankkeisiin olisi jo hahmoteltu siinä vaiheessa, kun asiaa aleteaan esittelemään osakkaille esim. yhtiökokouksessa.  Hankkeen jaksottamisella saadaa jaettua kustannukset useammalle vuodelle. Kun pihasuunnittelun tarve on yhteisesti päätetty, kannattaa olla yhteydessä pihasuunnittelun ammattilaiseen, jonka avulla pihasta saadaan toimiva ja hoitotasoltaan helppo.

Kaikkien noiden edellä lueteltujen asioiden lisäksi taloyhtiössä on huolehdittava siitä, että pihan leikkialue vastaa nykyisiä niille vaadittuja standardeja.  Piha-aluehan on julkista aluetta eli leikkialueen tulee täyttää sille asetetut normit. Tapaturman sattuessa selvitetään aina ensiksi se, että onko leikkialue standardien mukainen ja onko sille tehty tarvittavat, säännölliset tarkastukset.  Jos nämä asiat eivät ole kunnossa kääntyy syyttävä sormi taloyhtiön hallituksen suuntaan eli korvausvastuu on heillä.  Vahinko voi sattua kelle tahansa, sillä piha-alue on ns. julkista aluetta eli pihalla saattaa pyörähtää myös muiden pihojen lapsia.

DSC_0253Mitä tästä kaikesta hyötyy sitten taloyhtiö ja sen asukkaat?  Tärkein etu on totta kai yleisen viihtyvyyden lisääntyminen ja taloyhtiön me-hengen luominen.  Ja vaikka rakentaminen tuokin kustannuksia taloyhtiölle on muistettava, että piha-alueiden kohentaminen tuo tutkimustenkin mukaan osakkeiden arvonnousua 12-15 %.  Pihahan on taloyhtiön käyntikortti, jonka mahdollinen asunnonostajakin ensimmäisenä näkee. Huonokuntoiset istutukset ja lohkeileva asfaltointi eivät nosta kovasti as oy:n imagoa ja  leikkipaikan huonokuntoisuus ja jopa puuttuminen voi olla merkittävä asia lapsiperheiden ostopäätöksiin.

DSC_0180 (1)Lopuksi vielä sananen taloyhtiöiden piha-alueiden hoitotöistä.  Todella harvoin yhtiöiden pihoja hoitaa viheralan ammattilaiset, jotka oikeasti tietävät miten pihaa hoidetaan eli tuntevat kasvit ja osaavat hoitaa niitä. Oikeoppisella hoidolla pihan kasvit pysyvät terveinä ja hyvävointisina.  Pihasuunnittelijan toimeksiantoon voidaan sisällyttää myös pihan hoitosuunnitelman tekeminen.  Siinä käydään kattavasti hoitosuunnitelmakartan ja -selostuksen avulla läpi pihan kasvit ja rakenteet sekä niiden hoitotoimenpiteet tulevina vuosina piharemontin jälkeen.

Ei kai kukaan halua sitä, että piharemonttiin käytetyt rahat pistetään ”kankkulan kaivoon” huonolla hoidolla?

Tehtävä: sipulikukkien istutus

Tänään oli vuorossa sipulikukkien istutus vol 2. Ensimmäisen satsin eli noin 200 sipulia istututin jo pari viikkoa sitten. Viime viikonlopun messutapahtuma siirsi näiden sipuleiden istuttamista sitten tähän viikonloppuun. Eilinen siivottiin pihaa ja tänään istutushommia. Sää ainakin täällä Oulussa on ollut tänä viikonloppuna todella suosiollinen ulkona touhuamiseen.

Istutuspuuhaan osallistui seuraavanlainen porukka. Tästä porukasta yhden tehtävänä oli istuttaa, heittää palloa ja hätistellä innokkaita pikkuapureita pois kukkapenkeistä – kaksi muuta juoksi pallon perässä 😀

2014-10-05 13.28.51

Homma laitettiin liikkeelle kuten edelliselläkin kerralla eli sipulipussit jaettiin tulevien istutusalueidensa eteen. Olen ottanut kaikista kuvat niin ensi keväänä voin tarkistaa mihin mitäkin laitettiin 🙂

Viime istutuskerralla pihaan tuli kelta-sini-valkoinen -ryhmä sekä lila-valko-sininen -ryhmä.

Tänään rakentui pinkki-sini-valkoinen -ryhmä sekä pihan reuna-alueille tulevat yksittäiset sipulikukkaryhmät.

Ennen istutushommaa asettelin kaikki sipulit ensi istutuskohtaansa ja näin sain suunniteltua eri korkuisena kukkivat sipulit kauniiksi kokonaisuudeksi.

Siinä sipuleita istuttaessani paikalle pyörähti myös pieni, pörröinen kimalainen ja onneksi tuo ruusuruoho kukkii vielä, että tämä pikkukaveri sai ruokaa massuunsa

Nyt on siis sipulit maassa ja mielikuvissa ihana kukkiva sipulikukkameri 😀 😀 Totuus voi olla keväällä karumpi, jos esim. myyrät pääsevät sipuleiden makuun. Pidän kuitenkin peukkuja ylhäällä, että meillä juhlitaan keväällä ylioppilasjuhlia ja ainakin osa penkeistä on sipulikukkaloistossa!

Ps. Tämä puutarhuri selvästikin tekee liikaa toimistotöitä, kun kädessä heti rakko… Juu, hanskat ois varmaan auttaneet, mutta kun en osaa tehdä pihahommia hanskat kädessä 😀

2014-10-05 13.45.29

Hei, hei joutsenet

Olin aamulla tekemässä pihan viimeisiä syyshommia ennen lumien tuloa ja yhtäkkiä pihan ylitse lensi parvi joutsenia, jotka kovalla äänellään ilmoittivat minulle, että nyt on lähdön aika. Jotenkin tuo lintujen, varsinkin joutsenten, syysmuutto saa mielen haikeaksi. Toisaalta taas kevään paluumuutto saa aikaa ihan kuplivan ilon rinnassa 🙂

Tälle kirpeän kuulaalle aamupäivälle pihan syyshommissa oli kaikenlaisen epämääräisen roinan siivoaminen varastorakennuksen seiniltä ja niiden vienti kaatopaikalle. Ajatuksissa siintää kevään pihajuhlat ja se pistää kummasti vipinää siivoukseen. Samalla kasattiin pihalla oleva pöytäryhmä terassille talveksi.

Asuinalueemme on vanha puutaloalue, jossa on paljon isoja koivuja ja pihlajia. Toisaalta ne työllistävät eli kauheasti tulee esim. koivujen siemenistä roskaa sisälle, mutta kyllä ne näyttävät kauniilta näin syyspäivänä, kun aurinko paistaa. Keväällä taas saa nauttia siitä ihanasta heleänvihreästä väristä, kun koivujen lehdet puhkeava.

Pihan istutukset ovat jo vetäytymässä pikkuhiljaa talvilevolle. Kylmät yöt ovat puraisseet kasveja ja varsinkin kuunliljat ovat jo läpikuultavan hauraita.

Nauhusten ja jaloangervojen kukinnot ovat kuivuneet – samoin virginiantädykkeiden. Iisoppi ja purppurapunalatva puolestaan kukkivat yhä täyttä häkää….saa nähdä miten niille käy 🙂

Pihasuunnittelijalle syksy ja talvi ovat parasta aikaa tehdä seuraavan kauden pihasuunnitelmia. Valitettavan harva pihanomistaja vain osaa tätä tilaisuutta käyttää hyväkseen. Pihasuunnitelman teko voidaan pistää käyntiin niin kauan, kun tontilla ei ole lunta, joka mahdollisesti peittää kohteet, jotka pitäisi mitata asemapiirroskuvaan oikealle paikalle. Myös pihan konsultointikäynnit ovat mahdollisia niin pitkään, kun maa on lumeton. Kesällä on mahdollisesti tullut jo ajatuksia uuden tai vanhan pihan suhteen ja ammattilaisen apu neuvontakäynnin muodossa on myös hyvä suorittaa syksyllä – näin pääsee pihahommiin uusien ideoiden ja neuvojen kera heti keväällä, kun routa sulaa.

On myös todella harmillista myydä avuntarvitsijoille ”eioota” keväällä, kun luonnon kanssa yhtä aikaa heräävät myös pihalla puuhastelijat. Tilauskirja täyttyy aikaisessa vaiheessa ja monesti joudutaan suunnittelu siirtämään kesän loppupuolelle. Ennakoimalla suunnittelutarpeen näin syksyllä on etulyöntiasemassa myös kilpailuttamassa viherrakentajia 🙂

Syyspuuhia

Tässä vaiheessa kesää/alkusyksyä iskee usein fiilis, ettei jaksaisi tehdä pihalla enää yhtään mitään. Jotenkin vain ajatus hyvästä kirjasta ja sohvannurkasta vetävät puoleensa paljon tehokkaamin kuin ajatus rikkaruohojen kitkemisestä tai perennojen jakamisesta…

Puutarhan syksyiset hoitotyöt kannattaa kuitenkin tehdä huolellisesti, sillä tästä huolehtiminen näkyy sitten jälleen seuraavana keväänä. Syksyllä hoidetut istutusalueet ovat siisti heti keväällä ja syysistutukset saavat käyttöönsä maan kevätkosteuden ja pääsevät heti ilmojen lämmettyä kasvuvauhtiin.

Meidän perheessä on keväällä odotettavissa ylioppilasjuhlat, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Tästä syystä minuun on purrut todellinen syksyinen puutarhakärpänen tai ehkä loppukesän otsikoiden mukaisesti puutarha-ampiainen 🙂 Kaikki tuntevat sanonnan ”suutarin lapsella ei ole kenkiä” ja omalla pihallani tuo sanonta on ollut parin viime kesän aikana valitettavan totta. Pihan toiminnot ja rakenteet on suunniteltu n. 9 vuotta sitten, kun nykyiseen asuntoomme muutimme, mutta istutusalueet ovat olleet enemmän ja vähemmän erilaisten kasvien kokeilualustoina. Tähän on vaikuttanut suuresti se, että alkuvuosina työskentelin useamman kesän puutarhurina paikallisessa taimimyymälässä ja kaikkia ihanuuksia piti tietysti saada omalle pihalle. Omalla pihallahan voi ihan huoleti kokeilla kaikkia erikoisuuksia – niitäkin, joista melko varmasti tietää etteivät ne tule kestämään talviolosuhteita. Alkuun pihalla oli paljon pensaita ja havujakin, joista on pikkuhiljaa luovuttu. Ja niin paljon kuin rakastinkin sitä vaaleanpunaista pensashanhikkia, niin todettava oli, ettei se voinut pihallamme kovinkaan hyvin 🙁

Nyt on kuitenkin menossa ”Hurja Remontti”, jossa olen käynyt läpi pikkuhiljaa nuo istutusalueet eli nostanut perennoja ylös ja jakanut ne sekä kaivanut ylös pihan ylimääräisiä pensaita ja luovuttanut ne uusiin koteihin. Minut on selkeästi vallannut perennakuume, joka on uusi ilmiö 😀 Hetimullekaikkitänne -tyyppinä, haluaisin välittömästi pihani samanlaiseksi luonnonmukaiseksi perennakeitaaksi kuin suuresti ihailemani hollantilaisen maisemasuunnittelija Piet Oudolfin luomukset

Samassa piharemontin huumassa poistin vihdoinkin sen pienen nurmialueen, joka pihallamme on sinnitellyt ja korvasin sen liuskekivilaatoilla. Ihan ekologinen vaihtoehto leveine saumoineen eli hyvin menee sadevedet ”läpi” kiveyksen. Tuosta pienestä nurmikkokaitaleesta päätettiin luopua ihan siitä syystä, että perheemme kaksi koiraa ehtivät myllätä alueen aina keväisin siihen kuntoon, ettei siihen yksinkertaisesti jaksa nurmikko nousta. Nyt on ”koiraystävällinen” nurmialue 🙂

Naapuripiha on ihan täysremontissa ja valo-olosuhteet ovat muuttuneet tämän kesän aikana rajusti pihallamme. Esim. kuvassa oleva pihan takaosa on ollut todella varjoinen ja nyt sinne vihdoinkin paistaa ilta-aurinko! Lisäksi valo-olosuhteita tulee muuttamaan takana olevan pihan pihlajien nuorennus eli tuolta aidan takaa tulee häviämään isot, mutta valitettavan huonokuntoiset pihlajat ja samalla valo lisääntyy entisestään meidän pikkupihalla.

Noissa yllä olevissa kuvissa on ensimmäisenä lähtötilanne v.2006 sen vieressä pihauudistus v.2008 ja alhaalla tämän kesän liuskekiviprojekti. Tuohon pöydän takana olevan sinikukkaisen pihasyreenin viereen tulee valkoikukkainen syreeni ja nyt matalaksi leikattu pohjantuomipihlaja-aita annetaan kasvaa n. 100-120 cm korkeaksi Ei 200-250 cm korkeaksi jota se oli ennen kevään alasleikkausta.

No tämä minun urakkani jatkuu seuraavaksi pihan sisääntulon reunassa oleviin istutusalueisiin ja vaikka kevät ja pihajuhlat ovatkin jo mielessä niin samalla pyrin katsomaan pihaa kriittisin silmin siltä kantilta, että riittääkö pihassa kukintaa vielä näin syksyllä. Eli kun kulkee siellä omassa puutarhassa kannatta pistää paperille ylös ja vaikka ottaa valokuvia kohdista mihin haluaisi jotain kivaa syyskukkijaa ja suunnitella istutukset vaikka talven aikana valmiiksi. Eikä kannata miettiä pelkästään syyskukkijoita vaan asiaa voi katsoa myös kasvien syysvärityksen kannalta. Esim. aronian tai villiviinin punainen syyväri on todella upeaa katsottavaa.

Ps. lienee vaikeaa arvata kuka sen naapuripihan remontin on suunnitellut ;D Niin ja tässä ne pienet puutarha-apulaiset, joista koko ”Hurja remontti” oikeastaan sai alkunsa 😀

2014-07-07 15.33.58

Puutarhareitti – Jyväskylän asuntomessut 2014

DSC_0002Tämän vuoden asuntomessujen uutuutena oli eri messukävijäryhmille suunnatut teemareitit.  Itseäni tietysti kiinosti Puutarhareitti, jonka varrella oli 10 kpl omakotipihoja, yksi kerrostaloasunnon parveke sekä puutarhanäyttely, johon oli koottu yhdeksän erilaista teemapihaa. (Talon numeroa klikkaamalla näet teksitin yhteydessä virallisen asuntomessujen kohde-esittelyn).

Ensimmäisenä vierailukohteena oli talo 7, jonka pihasuunnitelman yhteydessä kerrottiin sen olevan moderni, arkkitehtuuria tukeva ja selkeälinjainen.  Tontti oli suuri (1800m2) eli tässä kohteessa oli selkeäsi ilmavuutta. Oleskelupihan puolelle jäi kiva yhtenäinen nurmialue lasten peleille ja leikeille.  Ehkä omaa silmääni häiritsi keskellä nurmialuetta oleva trampoliini, jonka olisi voinut vaihtaa maahan upotettavaan malliin 🙂

DSC_0088

Terassialue oli kiva ja tuonne takana näkyvälle alustalle on tulossa vielä kesäkeittiö.  Pikkuisen jäin miettimään noiden istutusaltaiden leveyttä tuossa terassialueella…

DSC_0078

Sisääntulon yhteydessä oli molemmin puolin modernit istutusaltaat havujen ja sorapeitteen kera.  Ongelmana näissä altaissa oli peltikate, joka oli niin teräväkulmainen, että ne oli molemmin puolin jouduttu teippaamaan huomioteipillä, etteivät ihmiset revi niihin vaatteitaan tai itseään.

DSC_0085

Pihan hyötypuutarhaosastolla minua itseäni  hieman häiritsi materiaalien kirjo enkä ollut ihan vakuuttunut siitä tukeeko tuo Ruduksen uusi Louhi-kivi talon arkkitehtuuria.  Tässä kohteessa oli käytetty paljon tuota kuorikatetta ja kun en ole sen ylin ystävä niin vähän jäi sellainen valju fiilis kokonaisuudesta.

Seuraavaksi oli kohteena oli talo 23, josta itse pidin enemmän kuin tuosta edellisestä.  Ekologisuus ja vihertehokkuus näkyivät tässä pihassa, joka esiteltiin luonnonmukaisena ja pelkistettynä.  Kovia, läpäisemättömiä pintoja oli vähän, sillä talo oli reunustettu lähes kokonaan sora-alueella.

DSC_0306

Piharatkaisujen takana on ollut kytkeä piha osaksi Jyväsjärven rannan luonnonsuojelualuetta ja korttelin keskiosan hulevesipainannetta.  Talon kattovedet valutettiin hauskan vesiaiheen läpi hulevesipainanteeseen ja varastorakennuksessa oli viherkatto hidastamassa sadeveden kulkua.

DSC_0315

Pihan rakentamisessa on hyödynnetty rakentamisessa ylijääneitä materiaaleja, joita oli hyödynnetty istutuslaatikoissa, pihan reunustuksessa ja kalusteissa.  Nurmialue oli yhtenäinen ja se oli helposti leikattavissa. Koko varastorakennuksen takaosa oli istutettu täyteen erilaisia pajukasveja ja ne näyttivät todella kivoilta tuota sorapintaa vasten.  Tämä oli ainoa pihakohde, jossa kiveykset ovat pihatiilistä ja tähän kohteeseen ne kyllä sopivat erinomaisesti.

DSC_0311

Näiden kahden kohteen jälkeen saavuttiin sitten vihertehokkuuskortteliin, jossa oli kohteet 29, 30, 31, 32, 33 ja 34  Kortteli on siis rakennettu pilottikohteeksi ja enemmän tietoa siitä löytyy esim. täältä. Korttelin keskiosassa on hulevesipainanne ja asukkailla on velvoite pitää se kunnossa oman tonttinsa alueelta.

DSC_0448

Koska korttelissa pyrittiin hyvään vihertehokkuuslukemaan niin siellä on paljon pintoja kuorikatteella, kivituhkalla ja soralla – ne kun ovat niitä läpäiseviä/imeviä pintoja.  Muutamia viherkattoja tästä korttelista löytyi, vaikka olisi voinut kuvitella, että niitä olisi hyödynnetty enemmänkin.  Korttelin tonttien koot vaihtelivat n. 570-870 m2 välillä ja monenlaisia ratkaisuja näkyi.  Itselleni korttelin suosikkipiha oli kohde 30, jossa pieneen moderniin pihaan oli saatu todella kiva tunnelma.

DSC_0416

DSC_0422

Iso terassialue leikkimökkeineen (jonka voi joskus myöhemmin hyödyntää vaikkapa kesäkeittiönä) oli tämän kohteen helmi – samoin ihana pyöreä nurmialue, joka oli kauniisti erotettu kivinauhalla sorapintaisesta alueesta.

Korttelin muista kohteista kohde 29 oli aika tavanomainen, mutta siinä oli jotain sellaisia ratkaisuja, jotka itseäni vähän ihmetytti.  Miksi esim. tienpuoleisessa reunassa oli osittain muurikiveä ja osittain luonnonkiveä – antoi vähän sekavan vaikutelman.  Enkä myöskään hoksannut ideaa kermanväristen marmorikivien käytölle. Pihan takaosassa oli kiva hyötypuutarha.

Talossa 31 oli erikoinen ratkaisu, jossa muurikivialtaassa oli nurmipinta.  Hoidollisesti tuo on aika epäonnistunut ratkaisu.  Lisäksi ihmetytti seinänvierustalle tehdyt istutusalueet ja niihin valitut syväjuuriset kasvit…  Muurikivien reunustaminen oli myös unohtunut ja se kyllä vaikeuttaa ruohonleikkaajan työtä. Tämä sama ilmiö, eli ettei muurin reunaan ole laitettu betonikivinauhaa rajaamaan sitä nurmialueesta näkyi useassa muussakin kohteessa.

Tässä kohteessa oli käytetty todella paljon erilaisia kivimateriaaleja ja vähän jäi sellainen maku suuhun, että oliko sinne tungettu vaan kaikki mahdolliset valmistajan tuotteet 😀 Olisin kaivannut vähän puuta pehmentämään kokonaisuutta!

Seuraavalla kadulla talo 32 oli melko tavallinen kaupunkipiha.  Kiveystä oli selkeästi vähemmän kuin edellisessä kohteessa, mutta tässäkin hieman häiritsi materiaalien kirjavuus.

Pihalla oli käytetty rajausmateriaalina metallista nauhaa, joka toimii hienosti sora-alueen ja kuorikatteen rajaajana.  Mutta, kun se laitetaan nurmikon ja soran/kuorikatteen väliin, ei se toimikaan enää hyvin. Vieressä pitäisi olla esim. betonikivinauha helpottamassa ruohon leikkuuta.  Terassin vieressä oleva pieni istutuslaatikko sekä istutusalue ihmetytti.  Miksi niitä ei oltu yhdistetty vaan väliin oli jätetty nurmikaistale. Kaipailin myös tuohon terassin reunaan sellaista siistivää betonikivinauhaa.

Talo 33 sijaitsi korttelin keskiosassa ja oli melkolailla perinteinen piha, jossa pihan reuna-alueet oli täytetty istutusalueilla ja näin oli saatu kiva yhtenäinen nurmialue.   Tässä kuvassa on jo näkyvissä se, mitä itse kovasti tuolla messuilla mietin eli miten tuo hulevesiuoma saadaan pidettyä ruohottomana…?  Terassin etuosa oli huoliteltu todella hienosti!

Vihertehokkuuskorttelin viimeinen kohde on talo 34 , jossa hulevesien hoito oli järjestettu keräävän hulevesikanavan ja huleveisaltaan avulla. Altaasta on sitten ylivuotoaukko, josta vesi valuu kivipuroa pitkin korttelin keskellä olevaan hulevesipainanteeseen.

Ajatuksena ja toteutuksena ihan ok, mutta jäin miettimään, että miten käy tuon veden kanssa, joka jää altaaseen ”seisomaan”.  Tuleeko esim. hajuhaittaa? Kohteessa oli todella kiva terassiin upotettu istutusalue sekä upea köynnösseinä, jonka avulla talon päätyyn muodostuu viherseinä 🙂

Vihertehokkuuskorttelin jälkeen Puutarhareitillä on vielä kolme kohdetta – numerot 37, 38 ja 39

Talo 37:n piha on moderni ja taisi olla ainoa piha missä oli käytetty kaksiväristä kiveystä.  Tykkäsin!

Tämä nurmisuikale jäi mietityttämään…mikä oli sen tarkoitus?

DSC_0606

Nurmikon ja kasvualustan sekä seinänvierikiveyksen tukena on käytetty sekä metallinauhaa, upotettavaa nurmikon reunakive ja jostain syystä varaston reunalla – puuta.  Tuo metallinauha tulee aiheuttamaan ongelmia nurmikonleikkuussa myös tässä kohteessa – niin kaunis ja mukavannäköinen kuin se onkin.

Vimeinen omakotipihakohde oli talo 38  Tässä pihassa oli jotain mitä en ymmärtänyt kyllä yhtään…eli mikä ihmeen ajatus on ollut tuoda näin arkkitehtooriseen taloon tuon kokoinen piha-allas?

DSC_0621

Tässä kohteessa on pettänyt toteutus sillä suunnitelmakuvassa tuo allaskohta on jotain ihan muuta.  Silti minusta tuo on ihan surullisen kauhea….  Tämän kohteen pihakuvaaminen kärsi oikeastaan eniten, kun piha-alueelle ei saanut mennä eikä näin ollen itsekään oikein saanut kuvaa siitä miltä tuo kokonaisuus näytti esim. pihan takarajalta.  Jotenkin jäi sellainen kuva tästä kohteesta, että talon arkkitehtuuriin ja sisustussuunnitteluun oli paneuduttu – pihaan ei 🙁

Viimeinen varsinainen asuntokohde oli kerrostaloasunto Viherperhe johon en enää tuona helteisenä päivänä yksinkertaisesti jaksanut lähteä.  Tuossa linkissä olevassa blogissa on kivasti kuvia kohteesta sekä sisältä että parvekkeelta.

Kaiken kaikkiaan minulle jäi vähän pettynyt olo tästä Puutarhareitistä – siis näiden omakotikohteiden osalta. Jos tälläinen teemareitti suunnitellaan niin odottaisi, että niihin pihoihin sitten pääsisi oikeasti tutustumaan. Mielestäni osa näistä pihoista ei ollut niin erikoisia, että ne olisi pitänyt tälle reitille valita. Sieltä muista kohteista löytyi monia mielenkiintoisempiakin piharatkaisuja.  Mielenkiintoista on se, että yksikään viheralan ammattilaisten valitsemasta kolmesta pihakohteesta ei ollut tältä teemareitiltä.  Näistä viheralan ammattilaisten valinnoista ja niistä teemapihoista seuraavalla kerralla 🙂

Niin ja loppuun toinen näillä messuilla erityisesti ilahtanut asia – siis sen kukkaniityn lisäksi – ihanat maisemanhoitajat rantakaistaleella!

DSC_0566

Jyväskylän asuntomessut 2014

Tämän vuoden asuntomessut järjestetään Jyväskylän Äijälänrannassa ja kohteisiin voi tutustua 10.8.2014 asti.  Itse poikkesin messuille tällä viikolla ja kiinnostuksen kohteena oli – yllätys, yllätys – asuntomessualueen pihat ja viheralueet.

Jyväskylässä messujen yhtenä teemana on nimenomaan puutarha. Puutarha teemana on  nähtävillä ekologisena rakentamisena sekä panostamisena pihan suunnitteluun ja rakentamiseen.  Alueella on 8 mallipihan käsittävä pop-up puutarhanäyttely, puutarhareitti sekä vihertehokkuuskortteli (Green Factor), jossa pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa tonttien viherrakentamisen tehokkuutta mittaavaa työkalua.  Se on kehitetty ensisijaisesti rakennetun ympäristön suunnittelun työkaluksi. Sen perusidea on lyhykäisyydessään kompensoida tontin rakentamisen alle (rakennukset ja kovat pintamateriaalit) jäävä ala viheralana hyödyntämällä myös katto- ja seinäpintoja.  Asuntomessujen pilottikorttelissa on tavoitteena ollut myös edistää alueen luonnonmukaisen lajiston käyttöä.  Tähän vihertehokkuusasiaan palaan myöhemmin erillisessä postauksessa 🙂

Näin messukävijän näkökulmasta puutarhateemaa oli osittain ”rummutettu” vähän liikaakin, sillä valitettavan usean messukohteen pihasta ei saanut kunnollista kokonaiskuvaa, sillä hommahan asuntomessuilla perustuu siihen, että menet massan mukana pääovesta kohteeseen sisään ja tulet massan mukana sivuovesta ulos. Mitenpä siinä sitten tutustut pihaan ja sen ratkaisuihin?

Ratkaisin tämän pihojen katseluasian olemalla ”se hankala messuvieras” eli a)  kuljin monessa paikassa vastavirtaan, että pääsin nopeasti pihan takaosaan ja b) menin niiden kulkua rajoittavien narujen ali, jotta sain kuvia haluamistani kohteista (ja tähän huomautus, että aina kun vain oli mahdollista, pyysin tähän messuesittelijöiltä erikseen luvan). Eli jos olit messuilla keskiviikkona 30.7 se nainen siellä virallisen messupolun ”väärällä puolella” kamera kädessään olin todennäköisesti minä 😀

Eli summa summarum…aika hankalaksi se pihoihin ja viherrakentamisen ratkaisuihin tutustuminen oli tehty. Jyväskylän kaupunki oli paikan päällä esittelemässä vihertehokkuuskorttelia, mutta mielestäni kovin pienellä panostuksella.  A4 -kokoinen vaatimaton kyltti kohteen 33 tienpuoleisessa seinässä oli ainut mistä minä sen esittelypisteen huomasin ja itse esittelypiste oli jotenkin vaatimattomasti siellä kohteen sisäpihalla.

Teemareitti ja puutarhanäyttely olivat kiva lisä normaalissa messutoiminnassa.  Teemareittejähän on tuon Puutarhareitin  lisäksi myös Aaltoreitti, joka esittelee messujen arkkitehtonisesti kiinnostavimmat kohteet, Äijäreitti toisimiehille sekä Lastenreitti.  Nämä reitit kulkevat sekä tuolla asuntomessualueella että Jyväskylän kaupungin alueella, joten aihepiireistä kiinnostuneet voivat jatkaa reitin kiertämistä myös messualueen ulkopuolellakin. Puutarha -teemareitille oli valittu tuon vihertehokkuuskorttelin (kohteet 29-34) lisäksi kohteet nro 7,23,37,38 ja 39 sekä puutarhanäyttely.   Lisäksi valitsin etukäteen erikoistarkasteluun kohteet 5,9 ja 27, jotka ovat viheralan ammattilaisten esiin nostamat kohteet messuilta. Näistä kaikista kohteista kokoan blogiini ihan oman postauksen, ettei tästä yleisesittelystä tule niin pitkä ettei tätä jaksa kukaan lukea loppuun.

Laadukkaan arkkitehtuurin lisäksi alueella on pyritty siis monipuoliseen viherrakentamiseen ja alueelta löytyy mm. sinne vartavasten suunnitellut puistokalusteet

sekä puistokalusteiden kanssa samalla teemalla koristellut sähkömuuntamot ja sähkönjakelukeskukset.

Lisäksi useamman kohteen piha-alueelta löytyi erilaisia taideteoksia, jota mukavasti piristivät messupihoja. Suosikkini oli ehdottomasti tämä kohteen 27 pihalla oleet porot  🙂

ja iloinen yllätys oli kerrostaloalueen kukkaniitty!

Näin yksi päivä messujen jälkeen tuntuu, että kohteet ovat vielä aika lailla yhtenä massana ajatuksissani. Kohteissa oli paljon upeita oivalluksia mutta myös kummallisuuksia, joita pitää vielä tarkastella valokuvista ( joita on  muuten 648 kpl.) 🙂

Joissain yksittäisissä pihoissa tuli väkisinkin mieleen se, että pihaan oli yritetty tuoda mahdollisimman paljon kaikkea ja lopputulos oli näin ollen jäänyt sekavaksi.  Kun vertailin Terassi -lehdessä olleita pihasuunnitelmia paikan päällä toteutukseen niin joiltain osin rakentamisvaiheessa oli tehty muutoksia ja se oli vaikuttanut lopputulokseen heikentävästi.  Viherrakentaminen oli osittain heikkoa eikä viimeistely ollut mennyt ihan putkeen.  Messurakentamisessa aikataulut ovat toki kiireiset ja viimeistely saattaa tästä kiireestä kärsiä, mutta jos liikeellä ollaan puutarhateemalla niin silloin odottaisi, että viherrakentaminen ja viimeistely olisivat priimaa!