GreenDreams blogi

Puutar­ha­reitti — Jyväs­kylän asunto­messut 2014

Tämän vuoden asunto­mes­sujen uutuutena oli eri messu­kä­vi­jä­ryh­mille suunnatut teema­reitit.  Itseäni tietysti kiinosti Puutar­ha­reitti, jonka varrella oli 10 kpl omako­ti­pihoja, yksi kerros­ta­loa­sunnon parveke sekä puutar­ha­näyttely, johon oli koottu yhdeksän erilaista teema­pihaa. (Talon numeroa klikkaa­malla näet teksitin yhtey­dessä viral­lisen asunto­mes­sujen kohde-esittelyn). Ensim­mäisenä vierai­lu­koh­teena oli talo 7, jonka pihasuun­ni­telman yhtey­dessä kerrottiin sen olevan moderni, arkki­teh­tuuria tukeva ja selkeä­lin­jainen. […]

Jyväs­kylän asunto­messut 2014

Tämän vuoden asunto­messut järjes­tetään Jyväs­kylän Äijälän­ran­nassa ja kohteisiin voi tutustua 10.8.2014 asti.  Itse poikkesin messuille tällä viikolla ja kiinnos­tuksen kohteena oli — yllätys, yllätys — asunto­mes­sua­lueen pihat ja vihera­lueet. Jyväs­ky­lässä messujen yhtenä teemana on nimenomaan puutarha. Puutarha teemana on  nähtä­villä ekolo­gisena raken­ta­misena sekä panos­ta­misena pihan suunnit­teluun ja raken­ta­miseen.  Alueella on 8 malli­pihan käsittävä pop-up puutar­ha­näyttely, […]

Blogin avajaiset

Blogin avajaiset! Viheru­nelmia -blogin kirjoi­tusten takana on maise­ma­suun­nit­te­lu­hor­tonomi Oulusta. Oma yritys on ollut toimin­nassa jo vuodesta 2007 alkaen. Ajatus omasta blogista on ollut mielessä jo useamman vuoden ja nyt tuntui, että sille olisi vihdoinkin aikaa. Blogin tarkoi­tuksena on toimia kirjoi­tusa­lustana erilaisten maisema- ja ympäris­tö­suun­nit­telun sekä viher­ra­ken­ta­misen ilmiöiden pohdis­ke­lussa. Matkus­telen myös mielelläni ja innok­kaana valoku­vaajana tallennan […]