Wanted!! Etsitään!!

Mistä löytyy se rohkea suoma­lainen talopa­ket­tiy­ritys tai raken­nus­firma, joka tarjoaa asiak­kailleen todel­lakin TÄYDELLISEN suunni­tel­ma­pa­ketin, johon tarjotaan myös pihasuun­ni­telma??

Siinäpä kaksi asiaa — talopa­ketti ja pihasuun­ni­telma — jotka eivät tunnu mahtuvan samaan pussaus­koppiin 😀 😀   Tein tuossa yritykseni facebook -sivuilla  kyselyä asiasta eli kysyin lukijoiltani “olisiko pihasuun­ni­telma tärkeä/ tarpeel­linen lisä talopa­kettien suunni­tel­ma­pa­kettiin?”. Olin enemmän kuin yllät­tynyt siitä, miten vauhdilla tämä kysely lähti jakoon ja kuinka paljon sitä kommen­toitiin.

Selkeästi tällai­selle paketille olisi  kovas­tikin kysyntää, mutta kukaan ei sitä tarjoa??!!  Miksi? Viimeisen n. viiden vuoden aikana olen yrittänyt ajaa tätä asiaa  eteenpäin sekä suurempien kotimaisten talotoi­mit­tajien suuntaan että paikal­listen pienempien raken­nus­fir­mojen suuntaan. Oulusta löytyi sentään pari pientä raken­tajaa, joiden mielestä homma on todel­lakin tärkeä.

Yleisin perustelu talomyyjien puolelta on se, että heillä keski­tytään olennaiseen eli TALON raken­ta­miseen ja myyntiin  ja pihasuun­ni­telma on lähinnä ns. turhake eli eipä kiinnosta… Ok.…ehkä talomyyjän mielestä turhake, mutta kyllä se piha on omako­tia­suk­kaalle usein olohuoneen jatke, jossa halutaan viihtyä Vai mitä mieltä olette?   Eikä sovi unohtaa as oy pihoja, joista voitaisiin pienin kustan­nuksin loihtia kaikkia asukkaita palveleva viher­keidas jos suunnittelu tehtäisiin yhtiön raken­nusten suunnit­telun kanssa käsi kädessä.   Uskokaa tai älkää -as oy piha voi olla paljon muutakin kuin vain nurmikko, pari pensasta, hiekka­laa­tikko, keinu ja penkki.

Valmis­tu­massa oleva as oy piha vilje­ly­laa­ti­koineen ja omena­puineen.

Minulle on vastattu myös niin, että raken­tajien budjetti on vedetty jo talon kanssa niin tiukille, ettei siihen mitään pihaa voida edes ehdottaa. Ok… mutta onko kukaan kertonut raken­ta­jalle minkä­laiset säästöt talosuun­ni­telun kanssa yhtäaikaa tehdyllä pihasuun­ni­tel­malla saavu­tetaan?  Siinä voidaan saavuttaa hyvässä lykyssä tuhansien eurojen säästöt, kun pihan kaikki maatyöt tehdään yhdellä kertaa eikä niin, että ensin tehdään talo ja vuoden päästä piha.  Maara­ken­nus­ko­neiden siirte­ly­maksut ja työtun­ti­hinnat ovat aika korkeat.

Kun vedetään vähän henkeä ja mietitään asiaa tovi niin tässähän on tosiaan kyse pihasuun­ni­telman teosta — ei viher­ra­ken­ta­mi­sesta.   Itse viher­ra­ken­ta­miseen olisi viisainta budje­toida n. 8–12% talora­ken­ta­misen kokonais­kus­tan­nuk­sista.  Kun pihasuun­ni­telma tehdään tässä alkuvai­heessa, on helppoa vaikuttaa kokonais­kus­tan­nuksiin ja saada kustan­nusarvio pihan raken­ta­mi­sesta.  Asukas voi sen jälkeen itse määri­tellä tekeekö kaikki kerralla vai tehdäänkö istutukset ja pihan rakenteet pala kerrallaan. On myös tärkeää huomioida se, että kapeat kaupun­ki­tontit saattavat olla lähes mahdot­tomia rakentaan sen jälkeen kun talo ja autokatos on sinne raken­nettu  — oleske­lu­pi­halle ei välttä­mättä päästä enää kaivamaan koneilla eli kaivuu menee käsihom­miksi.  Surkeinta minusta on se, että talopa­ketin toimi­tus­si­säl­lössä myydään pihan nurmetus eli vedetään tontti nurmi­kolle.  Siitä nurmi­kosta ei ole kovin paljoa iloa siinä vaiheessa, kun pihasuun­ni­telma tilataan ja kaivuutyöt pistetään käyntiin.  Eli vähän turhaa työtä…

Ugh! Olen puhunut! 😀 😀

Nyt sitten vain ehdotuksia tulemaan miten tämä asia ratkaistaan!  Raken­tajat — vaatikaa palvelua!

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *