Hei! Olen Minna Hänninen, oululainen ympäristö- ja maisema­suunnittelija. Koulu­tuk­seltani olen suunnittelu­hortonomi (AMK) ja viheralan puutarhuri.

Haluan tuoda vihreyttä ja toimin­nal­li­suutta taloyh­tiö­pi­hoihin sekä suunni­tella terapeut­tisia pihoja esim. hoiva­ko­teihin. Pihojen järkevä suunnittelu ja pihakasvit ovat intohimoni; olen koukussa yksilöl­lisiin suunnit­te­lu­rat­kai­suihin. Päivä­kotien pienet asiakkaat ovat lähellä sydäntäni. Ehdinhän ennen maisema­suunnittelija­yrittäjäksi alkamista olla lähes 15 vuotta päivä­kotien pihoilla ns. käyttä­jä­nä­kö­kulmaa tarkas­tellen.  Maisema­suunnittelu­yritykseni perustin vuonna 2007.

Yritykseni liike­toi­minta-ajatuksena on parantaa ihmisten hyvin­vointia ja elämän­laatua ympäris­tö­suun­nit­telun avulla sekä tuottaa huomat­tavaa, jatkuvaa lisäarvoa yhteis­työ­kump­pa­neilleni.

Olen valmiina auttamaan Sinua pihasi suunnit­teluun ja hoita­miseen liitty­vissä haasteissa oli sitten kyseessä yrityksen, julkisen puolen tai yksityinen piha-alue.  Tilaa minulta tarjous­pyyn­tö­käynti tai soita minulle, niin pistetään tuulemaan!